Sử dụng dịch vụ công trực tuyến của ngành Hải quan thế nào?
24 05/2017

Sử dụng dịch vụ công trực tuyến của ngành Hải quan thế nào?

Từ ngày 1/3/2017, 41 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan sẽ được tiếp nhận và trả kết quả qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của ngành Hải quan tại địa chỉ http://pus.customs.gov.vn . Để thực hiện Hệ thống DVCTT cộng đồng doanh nghiệp cần làm gì? Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan Lạng Sơn. Ảnh: T.B. ...

Đừng để
20 04/2017

Đừng để "miếng bánh" thị trường logistics Việt Nam vào hết tay doanh nghiệp nước ngoài

Đừng để "miếng bánh" thị trường logistics Việt Nam vào hết tay doanh nghiệp nước ngoài Tại hội nghị phát động triển khai Quyết định 200/QĐ-TTg ngày 14/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025, được tổ chức tại TP.HCM ngày 12/4, các chuyên gia cho rằng, các DN cần phải liên kết để phát triển dịch vụ này thành chuỗi cung ứng. Tỷ lệ thuê ngoài còn...

Phấn đấu giảm thời gian thông quan xuống 70 giờ với hàng xuất khẩu
20 04/2017

Phấn đấu giảm thời gian thông quan xuống 70 giờ với hàng xuất khẩu

Phấn đấu giảm thời gian thông quan xuống 70 giờ với hàng xuất khẩu Đây là một trong những mục tiêu quan trọng được ngành Hải quan đặt ra để thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP năm 2017 của Chính phủ. Tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2017 của Tổng cục Hải quan diễn ra ngày 3/4, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Tổng...

Sự khác biệt về mã số HS không phải là căn cứ để từ chối C/O
20 04/2017

Sự khác biệt về mã số HS không phải là căn cứ để từ chối C/O

Sự khác biệt về mã số HS không phải là căn cứ để từ chối C/O Thuế suất ACFTA đối với mặt hàng lốp ô tô, Tổng cục Hải quan cho biết, nếu không ảnh hưởng đến bản chất xuất xứ hàng hóa thì sự khác biệt về mã số HS không phải là căn cứ để từ chối C/O. Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, Biểu thuế...