Chúng tôi, SM global Việt Nam cung cấp đầy đủ các dịch vụ của một đại lý hãng tàu, xử lý,giải quyết nhanh nhạy  tất cả các vấn đề phát sinh liên quan đến lĩnh vực tàu biển cùng các đối tác xây dựng mạng lưới vận chuyển rộng lớn , tiếp nhận hàng hóa từ các nơi trên thế giới về Việt Nam và ngược lại.

Các dịch vụ đại lý chính của chúng tôi bao gồm:

  •  Đại lý tàu biển

  • Thuê tàu và môi giới hàng hải

  •  Dịch vụ kiểm hàng và dịch vụ tàu biển