12 01/2017

ĐẠI LÝ HÃNG TÀU

Chúng tôi, SM global Viet Nam cung cấp đầy đủ các dịch vụ của 1 đại lý hãng tàu, xử lý  cùng các đối tác xây dựng mạng lưới vận chuyển rộng lớn , tiếp nhận hàng hóa từ các nơi trên thế giới về Việt nam và ngược lại.

Chúng tôi cung cấp 1 số dịch vụ chính của đại lý hãng tàu như sau:

- Đại lý tàu biển

-  thuê tàu và môi giới hàng hải

- Dịch vụ kiểm hàng và dịch vụ tàu biển

Bình luận của bạn