26 03/2018

DỰ ÁN AREVA

Phạm vi công việc: Dịch vụ nội địa

Nơi nhận : Cảng Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nơi giao hàng : Nhiệt điện Nhơn Trạch II, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Hàng hoá : Thiết bị và Máy

Khối lượng : 19 container + 14.00 CBMs Số lượng lớn