26 03/2018

DỰ ÁN CRANE

Phạm vi công việc : Port to port

• Cảng xếp dỡ : Vũng Tàu, Vũng Tàu, Việt Nam

Cảng xả: Nagasaki, Nhật Bản (MHI)

Hàng hóa : 2 cần cẩu và phụ kiện

Khối lượng : 120.31 tấn (888.45 CBM)

Trọng lượng: 50 tấn / cần cẩu