26 03/2018

DỰ ÁN DỆT NÔNG NGHIỆP HÀ NAM

Phạm vi công việc : Door to door

Nơi nhận : North Carolina & North Fork, Hoa Kỳ

Cảng xếp dỡ : North Carolina & North Fork, Hoa Kỳ

• Cảng xả : Hải Phòng, Việt Nam

Địa điểm giao hàng: Nhà máy Hà Nam, tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Hàng hóa : Máy móc & Thiết bị

Khối lượng: 155 X 40'DC / 40'HC