28 03/2018

CÁCH KHAI BÁO E-MANIFEST

HƯỚNG DẪN KHAI BÁO DỮ LIỆU E – MANIFEST 

(HOUSE BILL OF LADING – VẬN ĐƠN GOM HÀNG)

Bản khai excel 2017

Sheet Declaration list:

  • Liệt kê danh sách các tờ khai
  • Chú thích các loại mã

Sheet List of House bill of Lading:

Trước khi up bản khai Manifest lên hệ thống một cửa, các sheet không cần thiết trong excel nên được xóa bớt để giảm dung lượng của bản ghi, up lên hệ thống sẽ nhanh và đỡ lỗi hơn.

Để khai báo Manifest cần đăng nhập vào Cổng thông tin một cửa Quốc gia theo đường link: https://vnsw.gov.vn/

    Click vào Bộ giao thông vận tải

Chọn số khai báo đã được phân quyền

up bản excel vào mục Vận đơn gom hàng, thực hiện theo các bước bên trên.

Sau khi khai MNF, kiểm tra lại các thông tin hàng bên dưới.