24 07/2018

MÃ ĐỊA ĐIỂM LƯU KHO CHỜ THÔNG QUAN DỰ KIẾN

STT Mã địa điểm Tên địa điểm Mã HQ Địa bàn Ghi chú
1 01B1A02 CTY DVHH NOI BAI (X) 01B1 Hà Nội CTY CP DVHH NOI BAI
2 01B1A03 CTCP DVHH HK ACS(X) 01B1 Hà Nội Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa hàng không (ACS)
3 01B1A04 CT TNHH MTV ALSC1 01B1 Hà Nội Công ty TNHH MTV Nhà ga hàng hóa ALS (ALSC)
4 01DDC03 KHO DHL 01DD Hà Nội Kho DHL - Chi cục HQ Chuyển phát nhanh
5 01DDC04 KHO EMS 01DD Hà Nội Kho EMS -  Chi cục HQ Chuyển phát nhanh
6 01DDC05 KHO HOP NHAT 01DD Hà Nội Kho Hợp nhất -  Chi cục HQ Chuyển phát nhanh
7 01DDC06 KHO UPS 01DD Hà Nội Kho UPS -  Chi cục HQ Chuyển phát nhanh
8 01DDC07 KHO FEDEX 01DD Hà Nội Kho FEDEX -  Chi cục HQ Chuyển phát nhanh
9 01DDC08 KHO LIEN TINH 01DD Hà Nội Kho Liên tỉnh -  Chi cục HQ Chuyển phát nhanh
10 01DDC09 KHO TNT HANG NHAP 01DD Hà Nội Kho TNT hàng nhập -  Chi cục HQ Chuyển phát nhanh
11 01DDC10 KHO TNT HANG XUAT 01DD Hà Nội Kho TNT hàng xuất -  Chi cục HQ Chuyển phát nhanh
12 02CIRCI CCHQCK CANG SG KV I 02CI TP Hồ Chí Minh Địa điểm tập kết hàng do Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV I quản lý
13 03CCS03 KHO BAI TAN CANG 03CC Hải Phòng Kho bãi Tân cảng - CN Cty TNHH MTV Cảng Hải Phòng
14 03CCS04 CANG PTSC DINH VU M2 03CC Hải Phòng Cảng PTSC Đình Vũ  M2) - Cty CP Cảng DV Dầu khí Đì
15 03CEC01 VAN TAI DUYEN HAI 03CE Hải Phòng CFS Tasaco - Cty TNHH vận tải Duyên Hải
16 03CEC02 VAN QTE PHIA BAC 03CE Hải Phòng CFS Northfreight - Đại lý vận tải quốc tế phía Bắc
17 03CEC03 VAN TAI- THUE TAU HP 03CE Hải Phòng CFS Viet fracht - CN CT vận tải và thuê tàu tại Hả
18 03CEC04 TIEP VAN NAM PHAT 03CE Hải Phòng CFS Nam Phát - Cty TNHH tiếp vận Nam Phát
19 03CEC05 QTE SAO DO 03CE Hải Phòng Địa điểm kiểm tra - CN CT TNHH quốc tế Sao Đỏ
20 03CEC07 TAN TIEN PHONG 03CE Hải Phòng CFS Tân Tiên Phong - Cty TNHH Tân Tiên Phong
21 03CES01 CTY CANG HAI AN 03CE Hải Phòng Địa điểm kiểm tra - Cty TNHH Cảng Hải An
22 03CES02 KHO CHUA VE 03CE Hải Phòng Kho Chùa Vẽ - CN Cty TNHH MTV Cảng HP- XN xếp dỡ C
23 03CES07 CTY TAN CANG 128 03CE Hải Phòng Cảng 128 - Cty CP Tân cảng 128
24 03EEC01 CTY VINALINES HP 03EE Hải Phòng CFS VINALINES - Cty DV hàng hải VINALINES Hải Phòn
25 03EES01 CANG DINH VU 03EE Hải Phòng Cảng Đình Vũ - Cty CP đầu tư và phát triển cảng Đì
26 03EES02 TAN CANG 189 HP 03EE Hải Phòng Cảng Tân Cảng-189  Hải Phòng - Cty CP Tân Cảng 189
27 03TGC02 VICONSHIP 03TG Hải Phòng Viconship - Cty CP container
Việt Nam
28 03TGC05 CTY LOGISTIC XANH C1 03TG Hải Phòng Trung tâm Logistic Xanh - Cty TNHH MTV Trung tâm L
29 03TGC06 CTY LOGISTIC XANH C2 03TG Hải Phòng Địa điểm kiểm tra tập trung. - Cty TNHH MTV Trung
30 03TGS01 CTY CP CANG NAM HAI 03TG Hải Phòng Cảng Nam Hải - Cty CP cảng Nam Hải
31 03TGS02 CTY CP CANG DOAN XA 03TG Hải Phòng Cảng Đoạn Xá - Cty CP cảng
Đoạn Xá
32 03TGS04 CTY CP CONTAINER VN 03TG Hải Phòng Cảng Green port - Cty CP Container Việt Nam
33 03TGS05 NAM HAI DINH VU 03TG Hải Phòng Cảng Nam Hải Đình Vũ - Cty CP cảng Nam Hải Đình Vũ
34 03TGS10 CTY CP CANG XANH VIP 03TG Hải Phòng Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP