20 04/2017

Sự khác biệt về mã số HS không phải là căn cứ để từ chối C/O

Sự khác biệt về mã số HS không phải là căn cứ để từ chối C/O

Thuế suất ACFTA đối với mặt hàng lốp ô tô, Tổng cục Hải quan cho biết, nếu không ảnh hưởng đến bản chất xuất xứ hàng hóa thì sự khác biệt về mã số HS không phải là căn cứ để từ chối C/O.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN- Trung Quốc (ACFTA) giai đoạn 2016- 2018 kèm theo Nghị định 128/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 thì mặt hàng lốp bơm hơi bằng cao su chưa qua sử dụng, loại dùng cho xe máy và máy xây dựng hoặc máy xếp dỡ công nghiệp và có kích thước vành trên 61cm thuộc nhóm 4011.94, bao gồm các mặt hàng thuộc mã số 4011.94.10, 4011.94.20, 4011.94.90, trường hợp đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định này có thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt (thuế suất ACFTA) là 0%.

Trường hợp có khác biệt mã số HS trên C/O với mã số HS trên tờ khai hải quan hàng hóa NK đã được hướng dẫn tại điểm c khoản 2 Điều 26 Thông tư 38/2015/TT-BTC. Theo đó, nếu không ảnh hưởng đến bản chất xuất xứ hàng hóa thì sự khác biệt về mã số HS không phải là căn cứ để từ chối C/O.

Nguồn: Báo Hải quan Online