Thiết lập lên một tiêu chuẩn đặc biệt đáp ứng dịch vụ vận tải nội địa, vận tải quốc tế, môi giới hải quan và các dịch vụ Logistics khác trên toàn cầu thông qua sự cam kết chất lượng qua từng thành viên và sự đoàn kết nội bộ của SM Global.

Thiết lập năng lực tài chính vững mạnh, đáng tin cậy đảm bảo giải quyết các vấn đề thông qua con đường tiết kiệm thời gian nhất và chuyên nghiệp nhất cho khách hàng.

Gia nhập các tổ chức quốc tế uy tín bậc nhất thế giới trong lĩnh vực Logistics và vận tải quốc tế, tạo mối liên hệ sâu sắc và đáng tin cậy từ các đại lý độc quyền, các công ty trong lĩnh vực Logistics và vận tải quốc tế trên toàn thế giới. Các tổ chức tiêu biểu như NVOCC, FIATA, World Freight Network, chứng chỉ ưu đãi đặc biệt của hải quan AEO.

Tất cả các thành viên tại SM Global Logistics luôn hành động và làm việc theo định hướng: “Official, Professional and Reliable” để đạt được phương châm mà công ty đã đề ra: “The more effort we do for customer, the more impressive we receive from them”.

Cuối cùng, chiến lược phát triển của SM Global là chuyên môn hóa về địa điểm, chuyên môn hóa về tính chất hàng hóa. Từ đó, SM Global thấu hiểu những yêu cầu đa dạng của mỗi khách hàng để đáp ứng một cách hiệu quả nhất các yêu cầu đó. Hiện nay, SM Global phát triển một hệ thống mạng lưới đại lý đặc biệt đa dạng trên thế giới, có những chứng chỉ ưu đãi đặc biệt của hải quan, chứng chỉ làm hàng tốt được công nhận bởi từng quốc gia...