28 03/2018

HÀNG AIR - CÁCH KIỂM TRA NGÀY HÀNG VỀ

 

Kiểm tra hàng đi hàng về

 

Kiểm tra hàng vào kho

Bước 1

Vào trang web: http://www.track-trace.com/aircargo

 

 

Kho TCS

Vào trang web: http://tcs.com.vn/

 

Bước 2

Tìm kiếm số vận đơn:

 

Tìm kiếm số vận đơn:

 

 

Cách khác: có thể gọi điện trực tiếp cho hãng bay/ kho hàng

 

 

Kho SCSC

Vào trang web: http://scsc.vn/

Chọn mục AWB info, đánh số vận đơn