26 03/2018

XƯỞNG ĐÓNG TÀU SÀI GÒN

- Thời gian :Tháng 12 năm 2016

- Điều khoản giao hàng : FLT Hook / Hook

- Dịch vụ : Cảng đến cửa và Xóa hải quan và vận chuyển hàng hoá đến nhà máy bằng sà lan

- POL : Cảng Tyne (Anh), Houston (Hoa Kỳ)

- POD : Cảng Hồ Chí Minh

- Hàng hóa : Máy móc ngoài khơi

- Khối lượng : 4.040.700 CBM

Dưới đây là một số dự án vận tải hình ảnh