Liên hệ

Trụ sở chính:

SM GLOBAL LOGISTICS VIETNAM

Địa chỉ:  Tầng 8, Tòa 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: +84972986583

Giám Đốc: xiemle@smglobal.vn  ( Mr. Xiêm)

Phòng chứng từ quốc tế:  opt6@smglobal.vn (  Ms. Mai)

Phòng dịch vụ hải quan và nội địa: hungle@smglobal.vn ( Mr. Hùng)

Phòng overseas:  overseas@smglobal.vn ( Ms. Thuy Le)

Hai Phong, Vietnam

SM GLOBAL LOGISTICS

Tel: +84 972986583

Email: xiemle@smglobal.vn

HO CHI MINH 

SM GLOBALLOGISTICS VIETNAM

Tel: +84 972986583

Email: xiemle@smglobal.vn  & overseas@smglobal.vn 

 

LIÊN HỆ

Top